E-avtal
Enklare avtal,
smidigare affärer

Bild på telefon med välkomsttext.

Mindre övertid. Mer tid över.

Egreements e-avtal är en perfekt lösning för såväl stora som små företag. Tjänsten är intuitiv, smidig och låter dig hantera avtal på ett överskådligt och effektivt sätt. Ni laddar själva upp avtalet som ska signeras, skickar avtalet till motparten och kan sedan följa och kontrollera status löpande, vilket ger en fullständig kontroll över processen.

Testa E-avtal!

Prova på avtal

Enkelt. Skalbart. Effektivt.

Egreement Pro API är ett modernt REST-baserat API som gör det lätt att skapa enkla, flexibla och skalbara lösningar som möter dina behov och löser dina utmaningar.

Smidigare

Smidigt att hantera - Pappersfritt. Problemfritt.

Kostnaden för att hantera ett pappersavtal ligger på runt 400 kronor per avtal. Och varje år hanterar företag och privatpersoner i Sverige miljontals avtal. Det tar lång tid, det är dyrt, och dessutom väldigt onödigt.

Enkelt. Skalbart. Effektivt.

Egreement Pro API är ett modernt REST-baserat API som gör det lätt att skapa enkla, flexibla och skalbara lösningar som möter dina behov och löser dina utmaningar.

Testa E-avtal!

Prova på avtal

Fokusera på det som är viktigt

Med e-avtal kortar du avtalsprocessen från flera dagar eller rentav veckor till bara några minuter. Det spelar ingen roll var i världen avtalsparterna befinner sig – ni kan snabbt och smidigt teckna avtal och direkt fokusera på affären.


Kom igång med e-signering!

Start

299 kr/mån
 • 1 månad gratis
 • 1 användare
 • Valfri signeringsmetod BankID, SMS, Klick eller Ritsignatur
 • Arkiv
 • Påminnelser
 • Signeringsordning
 • Komplett GDPR-anpassning
 • Support
 • upp till 100 avtal/år

Mer information

Team

599 kr/mån
  • Alla funktioner i Startpaketet
  • 3 användare
  • Behörighetsstyrning
  • Egen logotype
  • Möjlighet till identifiering med BankID för att se avtal
  • Möjlighet till Eget BankID certifikat
  • upp till 300 avtal/år
  • Extra användare 299 kr/mån

Mer information

Connect

Från 1 499 kr/mån
  • Full API-integration
  • Testmiljöer
  • Expertsupport
  • Avancerade Mallar
  • Branding
  • Avancerade e-postnotifieringar
  • Webhooks för status på avtal

Mer information


Populära tillägg

Bild på dator med blanketter.

Digitalisera blanketter

Pris enligt offert

Mer information

Bild på förstoringsglas som undersöker ett avtal.

Firmateckningskontroll

Pris enligt offert

Mer information

Bild på en telefon som får en sms-notifiering.

SMS-notifiering

Pris enligt offert

Mer information

Bild på en massa brev.

Massutskick

Pris enligt offert

Mer information


Identifiering med BankID

Bild av person som identifierar sig via internet.

Inloggning med BankID

Startkostnad 15 000 kr

Abonnemang 2000 kr/mån + transaktionsavgift beroende på volym

Mer information

Bild på person som identifierar sig via en telefon.

Identifiering med BankID över telefon

Abonnemang 2000 kr/mån + transaktionsavgift beroende på volym

Mer information

Bild på ett bankID certifikat.

Eget BankID certifikat

Startkostnad 15 000 kr

Abonnemang 2000 kr/mån + transaktionsavgift beroende på volym

Mer information

Bild på ett låst avtal vid identifiering.

Identifiering för åtkomst av avtal

Startkostnad 15 000 kr

Abonnemang 2000 kr/mån + transaktionsavgift beroende på volym

Mer information


“Egreement är samarbetsvilliga och alltid på tårna"

Martin Johansson
VD på MoneyGo.

MoneyGo är ett svenskt finansbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget fokuserar på två affärsområden; låneprodukter till konsumentmarknaden samt betal- och finansieringslösningar till detaljhandeln. Egreement levererar sedan 2016 deras lösning för e-signering av kundavtal och identifiering mot privatmarknaden.

Bild på företagslogotyp.
Bild på företagslogotyp.

Finger som pekar på noder.

Signera ett avtal. Upptäck en ny värld.

Vår tjänst är så bra att den knappt kan beskrivas med ord. För att göra det lite tydligare för dig har vi fixat ett avtal du kan signera. Oroa dig inte, du förbinder dig inte till någonting alls, det är bara ett sätt för dig att upptäcka, uppleva och uppskatta e-avtal.

För varje signerat avtal skänker vi dessutom 25 kronor till välgörande ändamål. För tillfället skänker vi till Naturarvet som bevarar Sveriges gammelskog.


"Egreement hjälpte oss att göra avtalssignering till något enkelt och positivt för våra kunder"

Cissi Janssen

Kundservicechef, St1 Sverige AB

Bild på Cissi Janssen.
Idag går över 60% av St1:s alla ansökningar, privat och företag, via webbplatsen, men man har också nyligen infört en lösning med e-signering via läsplatta.


{ "title": "Hyresavtal", "expireOn": "20190417T220000Z", "parties": [ { "type": "PRIVATE", "firstName": "Hans", "lastName": "Hyresgäst", "email": "hans.hyresgäst@dinwebbplats.com", "signingConfigurations": [ { "type": "EID", "country": "SE" } ] } ], "attachments": [ { "name": "Avtal.pdf", "type": "BASE64", "data": "JVBERi0xLjEKJcKlwrHDqwoKMSAwIG9iagogIDw8IC9UeXBlIC9DYXRhbG9nCiAgICAgL1BhZ2VzIDIgMCBSCiAgPj4KZW5kb2JqCgoyIDAgb2JqCiAgPDwgL1R5cGUgL1BhZ2VzCiAgICAgL0tpZHMgWzMgMCBSXQogICAgIC9Db3VudCAxCiAgICAgL01lZGlhQm94IFswIDAgMzAwIDE0NF0KICA+PgplbmRvYmoKCjMgMCBvYmoKICA8PCAgL1R5cGUgL1BhZ2UKICAgICAgL1BhcmVudCAyIDAgUgogICAgICAvUmVzb3VyY2VzCiAgICAgICA8PCAvRm9udAogICAgICAgICAgIDw8IC9GMQogICAgICAgICAgICAgICA8PCAvVHlwZSAvRm9udAogICAgICAgICAgICAgICAgICAvU3VidHlwZSAvVHlwZTEKICAgICAgICAgICAgICAgICAgL0Jhc2VGb250IC9UaW1lcy1Sb21hbgogICAgICAgICAgICAgICA+PgogICAgICAgICAgID4+CiAgICAgICA+PgogICAgICAvQ29udGVudHMgNCAwIFIKICA+PgplbmRvYmoKCjQgMCBvYmoKICA8PCAvTGVuZ3RoIDU1ID4+CnN0cmVhbQogIEJUCiAgICAvRjEgMTggVGYKICAgIDAgMCBUZAogICAgKEhlbGxvIFdvcmxkKSBUagogIEVUCmVuZHN0cmVhbQplbmRvYmoKCnhyZWYKMCA1CjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZiAKMDAwMDAwMDAxOCAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAwMDc3IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDAxNzggMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMDQ1NyAwMDAwMCBuIAp0cmFpbGVyCiAgPDwgIC9Sb290IDEgMCBSCiAgICAgIC9TaXplIDUKICA+PgpzdGFydHhyZWYKNTY1CiUlRU9GCg==" } ] }

Partners


Företagslogotyp för en av Egreements partners
Företagslogotyp för en av Egreements partners

Vår affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar som effektiviserar avtalsprocessen. I många branscher kan man nå samordningsvinster om flera leverantörer väljer samma avtalstjänst. Därför har vi ett nära samarbete med partners.

Är du som leverantör av lösningar för CRM, ERP eller e-handelsplattformar intresserad av att kunna hjälpa dina kunder med effektiv avtalshantering? Ser du som branschorganisation, systemintegratör eller förmedlingssajt en möjlighet i att erbjuda dina medlemmar eller kunder denna tjänst?

Prata med oss, så hittar vi en gemensam lösning som fungerar just för dig.