< Sikkerhed og integritet

Hvilket ansvar har Egreement for, at aftalen overholdes og er juridisk bindende?

Egreement påtager sig intet ansvar for den aftale, der indgås mellem to eller flere aftaleparter, dvs. indholdet i aftalen. En elektronisk signatur er altid juridisk bindende, men eftersom Egreement som regel ikke er en af aftaleparterne i jeres underskrevne aftaler (selvom de e-signeres via vores tjeneste), vil signaturen ikke kunne gøres gældende i forbindelse med eventuelle krav mod Egreement. Egreement tager ansvar for de løsninger, vi leverer, og for at opbevaringen af aftalen sker på en sikker måde. Se også vores brugervilkår.

Relaterede spørgsmål