E-aftale – API

Egreements API er et kraftfuldt værktøj for organisationer, som har behov for at effektivisere ved at digitalisere aftaleprocesser. Det giver gode muligheder for at gøre hverdagen enklere for kunderne, effektivisere arbejdet for de ansatte og ikke mindst forbedre datakvaliteten.

Egreement API – skabt til ethvert behov

Vores API er udviklet til at kunne vokse i takt med dine behov. Du kan skræddersy din e-signering og dine e-aftaler direkte i dit eksisterende system og endda koble dig på køreklar integrationer med specifikke systemer. Vi tilbyder en enkel abonnementsmodel helt uden skjulte gebyrer.

Enkel og smidig implementering

Egreements API er enkel at integrere. Netop på grund af de mange funktioner har vi gjorde os umage for at sikre, at den er enkel at implementere. Vi leverer tydelig dokumentation med eksempler, testmiljø og integrationssupport. Så bliver det ikke nemmere.

Understøtter komplekse workflows

Vi har mange kunder med komplekse workflows, og vi ved, at vores API lever op til forventningerne. Uanset om I har brug for en enkel form for e-signering eller en kompleks løsning, leverer vores API det, I har brug for.

Funktioner, der virkelig gør nytte

Vores API er spækket med funktioner. I kan frit vælge at bruge dem, der passer til jeres virksomheds processer. Derudover tilføjer vi hele tiden nye funktioner. Vi ved, at vores kunders virksomhed udvikles og ændrer sig. Vores API er dynamisk og ændres løbende, så det opfylder de krav og ønsker, der findes på markedet.

Se alle funktioner

Enkelt. Skalerbart. Effektivt.

Egreement Pro API er en moderne, REST-baseret API, som gør det nemt at skabe enkle, fleksible og skalerbare løsninger, som opfylder dine behov og løser dine udfordringer.

API-dokumentation
{ "title": "Lejeaftale", "expireOn": "20190417T220000Z", "parties": [ { "type": "PRIVAT", "firstName": "Hans", "lastName": "Lejer", "email": "hans.hyresgäst@dinwebbplats.com", "signingConfigurations": [ { "type": "EID", "country": "SE" } ] } ], "attachments": [ { "name": "Avtal.pdf", "type": "BASE64", "data": "JVBERi0xLjEKJcKlwrHDqwoKMSAwIG9iagogIDw8IC9UeXBlIC9DYXRhbG9nCiAgICAgL1BhZ2VzIDIgMCBSCiAgPj4KZW5kb2JqCgoyIDAgb2JqCiAgPDwgL1R5cGUgL1BhZ2VzCiAgICAgL0tpZHMgWzMgMCBSXQogICAgIC9Db3VudCAxCiAgICAgL01lZGlhQm94IFswIDAgMzAwIDE0NF0KICA+PgplbmRvYmoKCjMgMCBvYmoKICA8PCAgL1R5cGUgL1BhZ2UKICAgICAgL1BhcmVudCAyIDAgUgogICAgICAvUmVzb3VyY2VzCiAgICAgICA8PCAvRm9udAogICAgICAgICAgIDw8IC9GMQogICAgICAgICAgICAgICA8PCAvVHlwZSAvRm9udAogICAgICAgICAgICAgICAgICAvU3VidHlwZSAvVHlwZTEKICAgICAgICAgICAgICAgICAgL0Jhc2VGb250IC9UaW1lcy1Sb21hbgogICAgICAgICAgICAgICA+PgogICAgICAgICAgID4+CiAgICAgICA+PgogICAgICAvQ29udGVudHMgNCAwIFIKICA+PgplbmRvYmoKCjQgMCBvYmoKICA8PCAvTGVuZ3RoIDU1ID4+CnN0cmVhbQogIEJUCiAgICAvRjEgMTggVGYKICAgIDAgMCBUZAogICAgKEhlbGxvIFdvcmxkKSBUagogIEVUCmVuZHN0cmVhbQplbmRvYmoKCnhyZWYKMCA1CjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZiAKMDAwMDAwMDAxOCAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAwMDc3IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDAxNzggMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMDQ1NyAwMDAwMCBuIAp0cmFpbGVyCiAgPDwgIC9Sb290IDEgMCBSCiAgICAgIC9TaXplIDUKICA+PgpzdGFydHhyZWYKNTY1CiUlRU9GCg==" } ] }

Toyotas virksomhedslogo

”Det er utrolig positivt at samarbejde med Egreement, siger Cees. De er altid på stikkerne og lydhøre over for vores udviklingsbehov, og de påtager sig en proaktiv rolle i de projekter, vi har. De er en langsigtet samarbejdspartner, som jeg varmt kan anbefale!”

Cees de Groot

IT-Business Development Manager

Flere kundcases

Forenkling og digitalisering af dine e-aftaler

Forenkling og digitalisering er vejen frem. Det giver dig 100 % kontrol over vigtige dokumenter i din virksomhed. Vi er med dig hele vejen fra start til mål. Det er åbent, skalerbart og enkelt. Alt sammen for at du skal kunne skabe nye funktioner og udvikle løsningen ud fra dine behov.