2022-02-08

Hvorfor bør jeg velge e-signering?

Gjennom e-signering sikrer du at viktige dokumenter faktisk blir signert i stedet for å bli sittende fast i unødvendig (papir)håndtering og administrasjon. Prosessen blir kortere, sikrere og mer stabil og forutsigbar. Kunden blir mer fornøyd og du kan bruke tiden din på å skape nye forretningsmuligheter i stedet for å jage dokumenter.

Utfordringer som kan løses gjennom digital kontraktshåndtering

✓ Vinn og lukk flere avtaler raskere.

✓Arbeid når og hvor du vil med kontraktstyringen.

✓ Skap en mer digital helhetsopplevelse for sluttkunden.

✓ Øk sikkerheten for ekstern signering.

✓ Integrer dokumenter og avtaler i kritiske forretningssystemer.

✓ Hold oversikt over viktige elektroniske dokumenter uten utdaterte papirarkiver.

✓ Automatiser avtaleprosesser.

Trenden er klar

E-signering av avtaler er attraktivt for både store og små selskaper. Det er ikke lenger slik at store volumer kreves for at elektroniske kontrakter skal være en attraktiv løsning. Denne typen tjenester kan virkelig gjøre livet enklere for store og små selskaper. Dette betyr at de sparer tid og dermed kan frigjøre mer tid til salg og andre inntektsskapende aktiviteter. Behovene er til stede i alle typer selskaper i mange forskjellige funksjoner og prosesser. Hver måned skal det signeres kunde- og leveringsavtaler, referater fra styremøter må signeres fortløpende, og hvert år skal det signeres en årsrapport.

Flere eksempler på avtaler som kan signeres og godkjennes elektronisk:

✓ Kjøpeavtaler

✓ Lånesøknader

✓ Leiekontrakt

✓ GDPR-avtaler

✓ Ansettelseskontrakt

✓ Kontosøknad

Listen kan gjøres lang, og det er mange leverandører som tilbyr deler eller hele din digitale avtaleprosess. For å hjelpe deg med å velge riktig løsning, kan du på de neste sidene lese om noen viktige aspekter å vurdere.

Enkelthandlinger eller en omfattende løsning

Det er en kjent sak at omfanget av elektroniske signaturer øker. At det også er både juridisk bindende og sikrere, vet du sannsynligvis allerede. Faktisk er elektroniske signaturer og kontrakter vanskeligere å jukse med enn papirkontrakter fordi alle trinn kan spores i løsningen.

“Integrert e-signering gir raskere administrasjon av kontrakter for Toyota Financial Services.”

Cees de Groot - IT-business development manager,

Toyota Financial Services

Les mer her

Som et minimum bør du kreve følgende fra løsningen:

  • Stabil løsning som er enkel å bruke og komme i gang med
  • 100% juridisk bindende
  • Sikkerhet fremfor alt
  • Full åpenhet og sporbarhet
  • God støtte for å hjelpe deg når noe går galt.

Sikkerhet må være førsteprioritet

I dag stilles det høye krav til informasjonssikkerhet og håndtering av personopplysninger. Derfor må du sørge for at løsningen oppfyller minst følgende sikkerhetskrav:

  • Sikre overholdelse av eIDAS-forordningen samt GDPR.
  • Forsikre deg om at uforanderligheten av elektroniske dokumenter og omfanget av underskrivere kan valideres av en tredjepart.
  • Når det gjelder skytjenester, må du sørge for om informasjonen er lagret i EU eller i et tredje land.
  • Kontroller at all datakommunikasjon gjøres sikkert ved hjelp av kryptering.

Egreement sikrer alltid høyeste juridiske og tekniske sikkerhet

Slik fungerer elektronisk signering i Egreement

I over 15 år har vi i Egreement tilbudt en komplett skybasert tjeneste for automatisering av selskapets kontraktsprosess. For oss er det viktig at kundene dine får en best mulig opplevelse av samspillet med deg.

Les mer her