< Avtaler og maler

Jeg har oppgitt feil e-postadresse til min avtalepart. Kan jeg endre e-postadressen min?

Ja, det kan du. Velg "Påminnelse" i menyen for avtalen. Her kan du velge å endre en eller flere e-postadresser til dine avtaleparter og minne om at avtalen ennå ikke er signert.

Relaterte spørsmål