< Avtaler og maler

Kan flere enn to parter inngå en avtale?

Ja, du kan legge til så mange avtalepartnere du vil.

Relaterte spørsmål