< Avtaler og maler

Kan jeg avbryte, og deretter gjenoppta, opprettelsen av et dokument?

Ja. Når du utformer en avtale, lagres utkastet ved å trykke på knappen "Lagre". Dette gir deg muligheten til å avbryte prosessen uten å måtte starte på nytt neste gang. Når du så ønsker å fortsette med en påbegynt avtale, finner du den lagret på forsiden under kategorien "Utkast". Det er mulig å gjøre endringer i avtalen frem til den er sendt ut for signering til avtalepartene. Avtalen vil da være låst for endringer.

Relaterte spørsmål