< Avtaler og maler

Vi vil gjerne bruke e-avtalenummeret som offisielt nummer for avtalene vi skriver. Er det ok?

Ja, det går bra. Men merk at e-avtalenummeret ikke utstedes før avtalen er lagret for første gang.

Relaterte spørsmål