BankID signatur

Avtaler som er elektronisk signert i Egreements tjeneste med e-ID (BankID, Mobil BankID) er juridisk bindende i henhold til EU-parlamentets og rådets forordning (EU) nr. 910/2014 da de oppfyller kravene i artikkel 26 med hensyn til avanserte elektroniske signaturer. Du signerer alltid med din personlige e-legitimasjon, uansett om du gjør det som representant for en bedrift eller som privatperson. Bild på bankID