Forsegling

Avtaler kan forsegles for å sikre at ingen endringer kan skje uten å bli oppdaget etter at de er inngått.