Cases

Verksamhetssystemet Tidvis integrerar Egreement för e-signering i assistansbranschen

Egreement, ett av Sveriges ledande företag inom digitalisering av avtalsprocesser har ingått ett partnerskap med Tidvis Sverige AB. Samarbetet görs med bakgrund av det ökade kravet från kunder att som systemleverantör kunna leverera processer för att eliminera administrativa och manuella steg i det dagliga arbetet.

Tidvis Sverige AB tillhandahåller ett fullskaligt webbaserat verksamhetssystem för personlig assistans. Tidvis är utvecklat för att passa samtliga roller inom verksamheten och hanterar på ett effektivt sätt schemaläggning, personalregister, löner och journalföring.

Kundtjänsthantering åt St1:

"Egreement hjälpte oss att göra avtalssignering till något enkelt och positivt för våra kunder"

Utmaningen:
Allt hårdare konkurrens och större krav på snabb och effektiva lösningar gjorde att St1 behövde se sig om efter en modern lösning för e-signering. För att tillmötesgå kundernas behov och ge dem ett effektivt bemötande kunde de inte längre använda sig av pappersavtal, som innebar både längre ledtider och en krångligare administration.

Lösningen:
Efter att ha undersökt vilka tjänster som fanns tillgängliga på marknaden föll valet på Egreements e-signeringslösning. St1 valde att integrera e-signeringslösningen helt i sitt eget verksamhetssystem. Det tog bara tre veckor från avtal med Egreement tills tjänsten introducerades för det första kortet – St1 Privat – så att kunderna kan göra ansökningar på webbplatsen och e-signera direkt.

Resultatet:
Med Egreements automatiserade tjänst med BankID, har man lyckats halvera hanteringstiden för en kontoansökan, samtidigt som säkerheten i processen har ökat och kunderna kan börja använda sina kort mycket snabbare. Idag väljer över 70% av alla våra kunder att göra sin ansökan för privat såväl företag genom Egreements lösning.Det är kort sagt inget krångel och vi är jättenöjda!

Integration med fastighetssystem åt Unit4:

“Egreement var den integrationspartner vi behövde”

Utmaningen:
Med årliga intäkter på 500 miljoner euro och över 4.000 anställda runt om i världen levererar Unit4 ERP-system, branschfokuserade och bäst-i-klassen lösningar till tusentals kunder. Unit4 behövde en partner för att hjälpa deras fastighetskunder med internationella avtalslösningar.

Lösningen:
Unit4 har valt att göra en integration mot Egreement Connect vilket möjliggör att de kan bädda in Egreements signeringstjänst i sitt eget fastighetssystem. Lösningen blir då tillgänglig för samtliga kunder av fastighetssystemet.

Resultatet:
Unit4 gör detta för att stärka sin position på fastighetsmarknaden ytterligare och ser detta som ännu ett exempel på hur Unit4 utvecklar lösningar för en smart digital transformation.