Egreement -
E-signering och smarta avtalslösningar.

Boka en demo Kom igång

Enkla, effektiva avtalslösningar

Företag lägger för mycket tid på sina avtal. Det vill vi ändra på. Med vår tjänst signerar ni avtalen elektroniskt, verifierar identiteten på parterna och kommer till avslut direkt. Snabbt, säkert, kostnadseffektivt.

Sänkta kostnader

Snabbare affärsavslut

Full kontroll på avtalsprocessen

Video med Patrick

Jag har inte tidigare stött på en lösning som så markant förbättrar en organisations verksamhet. Från 2 veckor till 2 minuter – det är en rätt häftig effekt!

Patrick Wilkinson, VD Egreement

Varför elektroniska avtal?

I många företag sköts en stor del av avtalsprocessen redan digitalt, så varför skickas de flesta avtal fortfarande ut för manuell påskrift för hand, på papper? E-signering och automatisering är nyckeln både till en säkrare hantering och till mer nöjda kunder.

Lägre kostnad per avtal

Undersökningar visar att kostnaden för att hantera pappersavtal ligger runt 400 kronor per avtal. En digital avtalsprocess tar bort många moment som utskrift, utskick och fysisk lagring och kan därför ge kostnadsbesparingar på upp till 80% per avtal.

Bättre kontroll på hela processen

Genom att alla delar i avtalsprocessen automatiseras och sköts elektroniskt i samma system, förbättras säkerhet, spårbarhet och uppföljning.

Snabbare affärer ger fler affärer

Med elektronisk signering blir avtalet faktiskt signerat och tappas inte bort i hanteringen efter en muntlig överenskommelse. Avtalsprocessen kan kortas ner från flera dagar till några minuter, oavsett avtalsparternas geografiska placering. Kunden blir nöjd och era säljare kan snabbt fokusera på nästa kund.

Säkrare identifiering

Vid pappersavtal sker sällan legitimering. Med vår lösning erbjuder vi kontroll att den som skriver under avtalet är firmatecknare. Om man använder e-legitimation för signeringen kan man vara säker på att avtalsparten är rätt person.

Säkrare arkivering

Enligt banker och jurister försvinner upp till 20% av pappersavtalen. Med vår lösning får du en säker, sökbar arkivering med god överblick. Du har alltid dina avtal nära till hands.

Miljövänligt

Digital hantering minskar pappersslöseri och transporter. Därför vinner även miljön på en övergång till E-avtal.

Ett urval av kunder

Våra kunder finns i många olika branscher. Gemensamt för alla är behovet av effektiv hantering av säkra och juridiskt bindande avtal. Att de dessutom kan erbjuda sina kunder en smidig process för avtalssignering är en uppskattad bonus.

Return to Top