Tidvis företagslogotyp

Tidvis

Egreement, ett av Sveriges ledande företag inom digitalisering av avtalsprocesser har ingått ett partnerskap med Tidvis Sverige AB. Samarbetet görs med bakgrund av det ökade kravet från kunder att som systemleverantör kunna leverera processer för att eliminera administrativa och manuella steg i det dagliga arbetet.

Tidvis Sverige AB tillhandahåller ett fullskaligt webbaserat verksamhetssystem för personlig assistans. Tidvis är utvecklat för att passa samtliga roller inom verksamheten och hanterar på ett effektivt sätt schemaläggning, personalregister, löner och journalföring.

Egreement och Tidvis väljer nu att ingå partnerskap och gemensamt erbjuda möjligheten att effektivisera företagens avtalsprocesser genom e-signering. Genom att alla delar i avtalsprocessen sköts elektroniskt i ett och samma system, förbättras och förenklas det dagliga arbetet väsentligt för assistansbolagen.

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Lind, Tidvis Sverige AB, VD, telefon: +46 (0)33 722 10 10

Patrick Wilkinson, Egreement AB, VD, telefon: +46 (0)70 511 44 88