Massutskick

Att hantera stora mängder likadana dokument som behöver undertecknas är både kostsamt och tråkigt. Spårbarheten blir ofta lidande och det blir lätt svåröverblickbart.

Med Egreements tjänst för massutskick går det snabbt och enkelt med full spårbarhet. Allt som behövs är dokumentet som ska signeras och en lista på parter med namn och e-postadress.

Det är ett smidigt sätt att samla in underskrifter från hela er kunddatabas eller era anställda genom att skicka ut ett generiskt avtal. Vanliga dokument är personuppgiftsbiträdesavtal, förändringar i Allmänna villkor och policy dokument för anställda.

Startsträckan är kort, det krävs ingen implementation.

Samla in underskrifter från exempelvis hela din kunddatabas genom att skicka ut ett generiskt avtal.

Referenser: HSB, Installatörsföretagen Service i Sverige AB, Telge Fastigheter, Infoflex, Verendus, Fastighetsägarna Service