2016-03-21

10 år med e-signering och smarta avtalslösningar!

Patrick Wilkinson, VD Egreement

I mars 2006 startade Egreement med visionen att göra avtalssignering enklare. Då var begreppet e-signering relativt okänt i Sverige. Användandet hade börjat ta fart, men det var främst bankerna som erbjöd identifiering med e-legitimation. Skatteverket och Försäkringskassan var tidigt ute att med att anpassa sina tjänster, men då var det ingen som signerade avtal digitalt och signering via läsplatta, SMS och e-post existerade inte.

De senaste åren har vi sett en explosionsartad utveckling! Idag levererar vi på Egreement cirka 600.000 transaktioner på årsbasis och vi ser en kraftig ökning. Intresset från företag och organisationer är stort och frågan har hög prioritet i många ledningsgrupper. Kraven är mer komplexa och lösningsinriktade. Det räcker inte längre att bara erbjuda signering eller identifiering. Företag vill ha automatisering och se verkliga vinster, de söker en partner.

10 år har gått och jag är övertygad om att vi kommer att se en fortsatt mycket stark utveckling även under de kommande 10 åren! Utvecklingen går mot helt automatiserade avtalsprocesser och vi på Egreement ser fram emot att fortsätta att hjälpa företag in i det papperslösa samhället.

Jag hoppas att du vill vara med på resan!

Patrick Wilkinson, VD Egreement

FAST2 ser stora effektivitetsvinster för sina kunder
"Att använda e-signering och digitala avtal är ett ENKELT beslut." säger Henrik Smidskog, Försäljning och Marknadschef FAST2.

FAST2 är marknadsledande inom verksamhetssystem för kommunala bostadsbolag i Sverige och växer nu stort även inom den privata sektorn. FAST2 är också en av Egreements partners på fastighetsmarknaden och ser stora effektivitetsvinster för sina kunder då de börjar e-signera.

Läs mer om hur FAST2 gör bedömningen att man med en digital verksamhetsprocess kan minska administrationen kring uthyrning med upp till 90%, framför allt i den senare delen av processen då papper ska skrivas ut, skickas, signeras, arkiveras.

Du kanske vill prova e-signering redan idag?

Idag använder fler än 7 miljoner svenskar BankID och Mobilt BankID. Vi gissar att du är en av dem. Det är faktiskt det enda som behövs för att komma igång med e-signering för företaget. Istället för papper och penna, funkar BankID som digital signatur för både dig och din kund. Lika juridiskt bindande, lika enkelt men oftast mycket snabbare! Läs mer och kom igång direkt här.