2022-05-12

Därför satsar den moderna CFO:n på e-signering

I rollen som CFO är du ofta tidspressad och du ska hantera många olika saker på begränsad tid. Varje månad är det olika avtal och protokoll som ska signeras och arkiveras på ett korrekt sätt. Du behöver säkerställa att avtalen är självbärande och juridiskt bindande. Detta är en administrativt tung process som tar tid. Tid som en CFO ofta inte har.

I undersökningar kan vi se att följande utmaningar toppar listan för de flesta CFO:s och ekonomiavdelningar idag:

 1. Digitalisering och automatisering: hur skapar man en modern ekonomiavdelning?
 2. Effektivisering med fokus på att förbättra processer, få bättre lönsamhet och kostnadsbesparingar.
 3. Kompetensförsörjning – hitta, attrahera och behålla rätt medarbetare och även tillgodose behovet av kompetensutveckling.

Digitaliseringen har varit högt uppe på agendan under flera år, vilket inte är så konstigt i dagens digitala samhälle. Det pågår ett paradigmskifte även inom mer traditionella områden som ekonomi och många företag brottas nu med gamla system som implementerats innan molnlösningar, automation och mobilanpassade applikationer var en självklarhet.

Men det går att transformera även de mest pappersintensiva arbetsflödena till digitala processer som både effektiviserar och förbättrar. Elektronisk signering och e-avtal har därför blivit lösningen för den moderna CFO:n och ekonomifunktionen.

Att signera avtal digitalt lockar både stora och små företag som vill spara tid och automatisera det som går.

E-signering kan underlätta din avtalshantering på följande sätt:

 • Kontroll: Du samlar allt på ett ställe och vet att dina självbärande elektroniska dokument och avtal inte hamnar mellan stolarna. Du hanterar alla dina e-avtal i samma portal och har tillgång till dem när och var du behöver.
 • Tryggt och säkert: 100% juridiskt bindande avtal och högre säkerhet där identifiering sker med BankID. I en optimal lösning har du dessutom stöd för alla nordiska e-legitimationer i din lösning för e-signering.
 • Spårbarhet: Möjlighet att spåra alla e-avtal, från att kunden öppnat och hela vägen till elektronisk signering av dokumentet.
 • Automatisering: Alla delar i processen automatiseras och sköts elektroniskt i samma lösning. Med elektroniska underskrifter kortar du ner avtalsprocessen från flera dagar eller veckor till bara några minuter.

Integrera ditt ekonomisystem med vår e-signering enkelt

Tidsvinsten för dig som CFO ligger i att integrera dina system med e-signeringslösningen så att du kan skapa och skicka dina elektroniska dokument och avtal direkt ifrån ett system där du redan arbetar dagligen.

Med E-avtal API integrerar du enkelt alla dina system med Egreements e-signeringslösning. Det är lätt att förstå och du kan vara igång snabbt. Med över miljoner skickade digitala dokument varje år via vårt API har vi hundratals nöjda kunder och utvecklare som redan nyttjar detta dagligen.

Vårt API är byggt för att kunna växa med dina behov. Du kan skräddarsy din e-signering och dina e-avtal direkt från ditt befintliga ekonomisystem och kan även koppla upp dig mot färdiga integrationer med specifika system. Och vi hjälper dig såklart att komma igång!

House of Control – din bästa vän som CFO

House of Control erbjuder molnbaserade lösningar med dig som CFO som främsta målgrupp. Syftet är att stötta CFO:n i att förbättra resultatet för ekonomiavdelningen såväl som organisationen i stort. House of Controls verktygslåda bidrar till fyra viktiga förbättringar:

 1. Kunna fatta bättre och mer välgrundade beslut
 2. Kunna sänka kostnader
 3. Kunna minimera risker
 4. Säkerställa efterlevnad av gällande regelverk

Egreements integrerade lösning för e-avtal innebär att CFO:s som använder House of Controls avtalshanteringssystem kan öka digitaliseringstakten inom avtalsprocessen och spara värdefull tid.

Vill du se hur du kan transformera dina mest pappersintensiva arbetsflöden genom e-signering?

Testa vår lösning för e-signering gratis i 30 dagar. På köpet får du en av Sveriges bästa support.

Testa E-avtal Gratis