2016-06-20

Egreements nya avtalsformat gör processen ännu tydligare

Elektronisk signering, e-signering, ska vara enkelt. Vi på Egreement tycker att det ska vara så enkelt att man inte behöver fråga någon eller läsa instruktionen. Därför lanserar vi ett nytt avtalsformat (utseende och funktion) som gör det enklare, tydligare och faktiskt säkrare, att hantera sina avtal hos oss.

Med det nya gränssnittet blir det lättare att följa avtalsprocessen och att se vilka som har signerat eller avvisat avtalet. Det blir också lättare att i efterhand, då processen är klar, se vad som hände.

Tydliga knappar för att skriva under eller avvisa avtalet.
Information om avtalets status syns hela tiden när man är inloggad, t. ex. vilka som har skrivit under eller avvisat avtalet.
Ett tydligt verifikat genereras när processen är avslutad och arkiveras med avtalet.
"Den här förändringen är ett naturligt steg i att effektivisera avtalsprocessen för företag. Det har inte varit svårt att e-signera avtal genom oss tidigare, men genom det nya avtalsformatet har vi ytterligare förbättrat upplevelsen för avtalsparterna, samtidigt som vi ökar säkerheten ytterligare." säger Peter Ousbäck, Utvecklingschef hos Egreement.

Han fortsätter: "Det ska vara lätt att e-signera ett avtal! Då blir avtalet underskrivet snabbt och alla parter blir nöjda. Vårt nya avtalsformat är ett stort steg på vägen."

Men avtal ska inte bara vara enkla att skriva på. De ska vara juridiskt säkra också. Den teknik vi använder, med så kallade kontrollsummor för alla transaktioner, gör att avtal som e-signeras med Egreements tjänst håller en mycket hög juridisk säkerhetsnivå och klarar att synas i en rättsprocess. Det verifikat som ställs ut när processen är slutförd, är den juridiska garanten.

Det nya avtalsformatet gäller för alla nya avtal som hanteras via den inloggade delen av www.egreement.se.