2022-05-11

Så får du till en papperslös HR-process med e-signering

Jakten på talanger är hård idag. HR sliter med att hitta och attrahera nya kollegor till teamet. När restriktionerna trappades ner öppnade arbetsmarknaden upp efter nästan två års dvala och trycket har aldrig varit högre. Medarbetarnas engagemang och lojalitet har under pandemin minskat drastiskt, delvis på grund av ett konstant digitalt filter mellan arbetsgivare och medarbetare.

Rapporter från bland annat Brilliant Future visar att över 40% av den arbetsföra befolkningen i Sverige är redo för nya utmaningar. Men även om utbudet av talanger är brett, är konkurrensen stenhård eftersom det är många företag som söker efter nya tillskott.

Digital signering hjälper dig att attrahera talanger

För att lyckas attrahera talangerna behöver du ha en smidig, och till stor del, digital rekryteringsprocess. Du behöver säkerställa att alla steg innan, under och efter ett anställningsavtal är genomtänkta och att de stärker ditt varumärke. I jakten på digitalisering har allt fler HR-avdelningar gått över till en helt papperslös process för att säkerställa att de kan hålla ett högre tempo i sin rekryteringsprocess. Dessutom ska geografiska avstånd inte vara det som hindrar dig från att anställa din nästa kollega.

E-avtal och möjligheten att signera dokument digitalt inom HR är därför ett måste idag. På samma sätt som vi vill minska tiden i säljprocessen måste vi även minska tiden i rekryteringsprocessen. Att låta pappersprocesser ta för lång tid innebär att du kan förlora dina talanger på en stenhård marknad.

Integrera ditt HR-system med e-signering

I dagens digitala värld måste vi bredda vår marknad för att lyckas hitta de bästa talangerna. Din nästa kollega kanske bor i Indien eller Australien. För att lyckas attrahera dem, och dessutom få signaturen på plats, behöver du en helt digital process för såväl rekrytering som on-boarding och e-signering. Du behöver integrera ditt HR-system med en betrodd tjänst för elektroniska signaturer. Genom denna integration kan du generera och skicka e-avtal direkt från ditt HR-system.

Exempel på avtal och dokument som kan signeras 100% digitalt när du integrerat HR-systemet och e-signering är:

  • Anställningsavtal
  • Förmånsavtal
  • Sekretessavtal
  • Godkännande av företagets policy

Du kan dessutom ha utvärderingar och on-boarding som signeras digitalt för att göra processen smidig samtidigt som du kan möta dagens behov av att ha hybrida lösningar för dina medarbetare.

För att vinna jakten om talangerna behöver HR modernisera vägen till anställning och ett konkret exempel på detta är just att införa elektronisk signering av dokument och avtal.

E-signatur via betrodda tjänster*, så som Egreement, är alltid juridiskt bindande.

*Betrodda tjänster omfattar tjänster kopplade till elektroniska underskrifter, elektroniska stämplar, elektroniska tidsstämplar, autentisering av webbplatser samt säkra elektroniska leveranser.

Pappersfria processer genom integration med Sympa

Sympa är ett snabbt växande HR-system på den nordiska marknaden. Därför är vi på Egreement glada över att kunna erbjuda våra kunder en integration med Sympa och därigenom underlätta arbetsflöden inom HR.

Genom att integrera vår e-signering med Sympas HR-system kan kunderna få till den efterlängtade pappersfria HR-processen. De kan få anställningsavtal och dokument signerade på några minuter och säkerställa att dokumenten är juridiskt bindande och säkra.

Är du nyfiken på att se hur du kan modernisera vägen till anställning och vinna jakten på talangerna?

Testa vår tjänst gratis under 30 dagar och se hur e-avtal kan lyfta din rekryteringsprocess!

Testa E-avtal Gratis