Partners

Vår affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar som effektiviserar avtalsprocessen. I många branscher kan man nå samordningsvinster om flera leverantörer väljer samma avtalstjänst. Därför har vi ett nära samarbete med partners.

Är du som leverantör av lösningar för CRM, ERP eller e-handelsplattformar intresserad av att kunna hjälpa dina kunder med effektiv avtalshantering? Ser du som branschorganisation, systemintegratör eller förmedlingssajt en möjlighet i att erbjuda dina medlemmar eller kunder denna tjänst?

Prata med oss, så hittar vi en gemensam lösning som fungerar just för dig.

Henrik Smidskog, Försäljning och Marknadschef FAST2

Kundreferens

Vi ser stora effektivitetsvinster hos kunderna då de börjar e-signera.

Det blir smidigare både för fastighetsbolaget och hyresgästen att skriva avtalet.

Henrik Smidskog, Försäljning och Marknadschef Fast2
Return to Top