Partners

Vår affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar som effektiviserar avtalsprocessen. I många branscher kan man nå samordningsvinster om flera leverantörer väljer samma avtalstjänst. Därför har vi ett nära samarbete med partners.

Är du som leverantör av lösningar för CRM, ERP eller e-handelsplattformar intresserad av att kunna hjälpa dina kunder med effektiv avtalshantering? Ser du som branschorganisation, systemintegratör eller förmedlingssajt en möjlighet i att erbjuda dina medlemmar eller kunder denna tjänst?

Prata med oss, så hittar vi en gemensam lösning som fungerar just för dig.