SMS

Låt avtalsparten få en notifiering via sms med länk till avtalet som inväntar underskrift.