< Avtal och mallar

Om jag vill göra ändringar i avtalet – hur gör jag då?

Om avtalet inte är utskickat för signering kan ändringar göras direkt i avtalsutkastet. Då avtalet har skickats ut för signering blir det låst för förändringar. Vill man ändra avtalstexten efter avtalet har skickats ut måste man göra sina ändringar i en ny version av avtalet, i ett nytt dokument.

Relaterade frågor