< Elektronisk signering

Vad menas med elektronisk signering, e-signering?

E-signering innebär att man signerar ett dokument eller avtal med en digital signatur istället för på traditionellt sätt med en penna.

Relaterade frågor