< Elektronisk signering

Varför ska jag använda mitt privata BankID för att signera avtal för företaget?

Ett avtal måste alltid signeras av en person, även då personen agerar som representant för ett företag. Då man använder sig av en elektronisk signeringslösning gäller detsamma som vid traditionell signering på papper – varje avtalspart använder sin personliga namnunderskrift både privat och som företagsrepresentant.

Relaterade frågor