Mindre övertid. Mer tid över.

Egreements e-avtal är en perfekt lösning för såväl stora som små företag. Tjänsten är intuitiv, smidig och låter dig hantera avtal på ett överskådligt och effektivt sätt. Ni laddar själva upp avtalet som ska signeras, skickar avtalet till motparten och kan sedan följa och kontrollera status löpande, vilket ger en fullständig kontroll över processen.


Enklare

Enkelt att signera
Mindre övertid. Mer tid över.

E-avtal är enkelt, snabbt och innebär att avtalen faktiskt blir signerade och inte försvinner eller blir försenade i otymplig administration. Processen blir kortare, kunden nöjdare och du kan snabbt fokusera på nästa kund.

Beställ - Kom igång och skicka e-avtal en månad kostnadsfritt


Smidigare

Smidigt att hantera - Pappersfritt. Problemfritt.

Kostnaden för att hantera ett pappersavtal ligger på runt 400 kronor per avtal. Och varje år hanterar företag och privatpersoner i Sverige miljontals avtal. Det tar lång tid, det är dyrt, och dessutom väldigt onödigt.

– Det blir faktiskt enklare att få in nya kunder då man låter dem slutföra sin ansökan direkt då de själva har tid. När vi hade gjort tjänsten tillgänglig för St1 Privat på webbplatsen, började kunder e-signera spontant, utan att vi hade marknadsfört tjänsten. Det är kort sagt inget krångel och vi är jättenöjda!

Cissi Janssen

Kundservicechef, ST1 Sverige AB


Effektivare

Effektivt att komma igång
Fokusera på det som är viktigt.
Med e-avtal kortar du avtalsprocessen från flera dagar eller rentav veckor till bara några minuter. Det spelar ingen roll var i världen avtalsparterna befinner sig – ni kan snabbt och smidigt teckna avtal och direkt fokusera på affären.

Snabbare affärer ger fler affärer
Kunder som gått över till e-avtal kortar sina ledtider rejält – hela 80% av dokumenten signeras inom 24 timmar. Tack vare att alla delar i avtalsprocessen automatiseras och sköts elektroniskt i samma system, förbättras såväl säkerhet, som spårbarhet och uppföljning.Funktioner

Start
Team
Connect
Tillägg

Bifoga filer

Ladda upp en eller flera filer som utgör innehållet i ditt avtal.

Signeringsordning

Ange själv vilken ordning avtalet ska skickas ut till parterna i ett avtal. Det går bra att blanda seriell och parallell ordning.

Flerpartsavtal

Möjlighet att lägga till en eller flera avtalsparter i ditt avtal.

BankID-signatur

Avtalsparten signerar avtalet med BankID vilket resulterar i en avancerad elektronisk signatur.

SMS-signatur

Avtalsparten signerar avtalet genom att skriva in en engångskod som vi skickar via SMS.

Ritsignatur

Avtalsparten signerar avtalet genom att skriva under med sin faktiska signatur på exempelvis en läsplatta.

E-post- / Klicksignatur

Avtalsparten får en länk via e-post och signerar snabbt och smidigt avtalet med endast en knapptryckning.

Bevispaket

I den undertecknade avtalsfilen inkluderas all information om viktiga händelser och underskrifter.

Försegling

Avtalen förseglas elektroniskt av Egreement vilket garanterar att inga förändringar kan ske utan att upptäckas efter att avtalet har blivit slutet.

Förfallodatum

Anpassa datum för sista dag att ingå ett avtal.

E-postnotifiering

Avtalsparten får ett e-postmeddelande med en länk till avtalet som inväntar underskrift.

Påminnelser

Anpassa datum för när en påminnelse om att avtalets förfallodatum är nära.

Följa status

Följ status från att ett avtal blir skapat tills att samtliga parter har skrivit under.

Återkalla avtal

Som skapare av ett avtal kan du alltid dra tillbaka avtalet innan det är slutet.

Lagring

I tjänsten ingår lagring av avtal samt sökfunktioner för att smidigt hitta dina avtal

Lista avtal

Smidigt sätt att få en översikt över alla dina avtal.

Ladda hem avtal

Ladda hem och spara avtal på din lokala enhet. Avtalen måste inte lagras i tjänsten för att vara fortsatt juridiskt bindande.

Automatisk eller manuell delete t ex

Vi hjälper er att följa dataskyddsförordningen 'GDPR' genom bl.a inbyggda stöd för rättning, borttagning och gallring. Dessutom kan ni bestämma i förväg när avtalet ska raderas eller välja att radera det manuellt efter en viss tid.

Branding

Anpassa tjänsten till ditt bolags grafiska profil.

Dela avtal / samarbeta

Dela avtal med andra användare eller grupper för att kontrollera åtkomst till avtalen.

Grupper och behörighet

Kontrollera åtkomst till avtalen för enskilda användare eller grupper.

Administrera användare

Till varje konto finns en administratör som smidigt kan lägga till och ta bort användare.

Avancerade företagsparter

Styr vilka personer som tillåts skriva under för en juridisk person och ange hur många underskrifter som krävs.

Taggar

Med taggar kan du hantera meta-data för dina avtal.

Webhooks

Bygg din integration så att den direkt kan agera på händelser för dina avtal med hjälp av webhooks.

Styra notifieringar

Anpassa mottagare av e-postnotifieringar och vilka typer av e-postnotifieringar som ska skickas.

Anpassade e-postmeddelanden

Lägg till ett eget textmeddelande i e-postnotifieringar till avtalets parter.

Slutkundssupport

Vi hjälper era kunder att hitta rätt information och tillvägagångssätt om det uppstår problem att signera era avtal.

SLA

Vi erbjuder en avtalad servicenivå för teknisk support via telefon och e-post.

Nordiska EID

Möjlighet att använda sig av nordiska e-legitimationer för signering eller identifiering. Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Eget BankID-certifikat

Använd er eget företagscertifikat för att signera eller identifiera med BankID.

Identifiering för att öppna avtal

Begränsa så att det krävs en identifiering med BankID för att få ta del av innehållet i ett avtal.

SMS notifiering

Låt avtalsparten få en notifikation via sms med länken till avtalet som inväntar en underskrift.

Egna e-postmallar

Med en egen mall för e-post kan du helt skräddarsy innehåll och utseende för e-postnotifieringar.

Single sign-on

Integrera Egreement mot din single sign-on verifiering så når du smidigt oss utan separat inloggning.

IP-restriktion

Begränsa så att endast angivna IP-adresser får åtkomst till Egreement API för er API-nyckel.