Användare

Vår tjänst kan användas av små såväl som stora organisationer. För varje konto finns minst en administratör som enkelt kan lägga till och ta bort användare. Bild på användare