Återkalla avtal

Som skapare av ett avtal kan du alltid dra tillbaka avtalet innan det har slutits. Det kan vara bra om det visar sig finnas felaktigheter i avtalet eller om det helt enkelt inte längre är aktuellt att sluta ett avtal med din avtalspart. bild på återkalla avtal