BankID-signatur

Avtal elektroniskt undertecknade i Egreements tjänst med e-ID (BankID, Mobilt BankID) är juridiskt bindande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 då de uppfyller Artikel 26 krav med avseende på avancerade elektroniska underskrifter. Man signerar alltid med sin personliga e-legitimation oavsett om man gör det som representant för ett företag eller som privatperson. Bild på bankID