Försegling

Slutna avtal kan förseglas för att garantera att inga förändringar kan ske utan att upptäckas efter att avtalet har blivit slutet.