Garanterad servicenivå

Vi garanterar en förutbestämd svarstid för inkomna supportärenden. Fördelen med en garanterad servicenivå är att alla parter vet vad som gäller och att det finns sanktioner som utgår om den avtalade servicenivån uteblir.