Grupper och delning

Grupper och delning I tjänsten kan en administratör skapa grupper och lägga till användare som medlemmar. Avtal kan delas med grupper och/eller med specifika användare. Om ett avtal delas med en grupp kommer samtliga gruppmedlemmar att ha åtkomst. Detta är ett effektivt sätt att styra behörighet för olika typer av avtal. Bild av administration