Ladda hem avtal

Som användare av Egreements tjänst kan man alltid välja att själv ladda ned avtalet för lagring på sin lokala enhet. Tack vare att avtalen är juridiskt bindande och självbärande är det inte nödvändigt att de även finns lagrade i tjänsten. Bild på sista avtal