Påminnelsedatum

I tjänsten kan du själv anpassa datum för när en påminnelse ska skickas till parter som ännu inte har signerat. Om du inte väljer att ändra påminnelsedatum så kommer den att skickas 1 dag före förfallodatumet. Givetvis kan du som skapare av ett avtal alltid själv gå in och skicka ytterligare påminnelser.