Ritsignatur

Ritsignatur innebär att parten skriver under med sin namnteckning. Signeringsmetoden lämpar sig väl för situationer där parterna befinner sig på samma plats och t.ex. vill ha en kvittens på en levererad vara. Bild på ritsignatur