Signeringsordning

När man lägger till flera avtalsparter finns det möjlighet att ange i vilken ordning parterna ska signera. Signeringsordningen kan vara både seriell och/eller parallell. Väljer man att inte ange en signeringsordning så skickas avtalet samtidigt till samtliga avtalsparter. Signeringsordningen: bild på Signeringsordningen