Med Egreement API (Application Programming Interface) är det möjligt att bygga en fullständig integration med Egreements tjänst för signering av avtal. Ni använder Egreement API för att t ex skapa, lista, dela, avvisa, ta bort eller ladda ner avtal. Det ger också möjlighet att hämta uppgifter ur avtal för vidare behandling. Exempelvis uppgifter angivna i en ansökan eller ett köpeavtal.

Med webhooks kan ni bygga en integration med möjlighet att agera på olika händelser. T ex att ett avtal har signerats av alla parter. När en händelse inträffar kommer Egreement att göra ett HTTP POST anrop till den URL som ni angett i konfigurationen. Anropet innehåller information om vilken händelse som inträffat och en referens till det avtal som händelsen gäller.

Att skapa en säker länk till att signera ett specifikt avtal är ett komplement till Egreement API.

Det används oftast i integrationslösningar för att ta användaren direkt till Egreements webbtjänst för signering av avtal. Alternativet är att låta användaren signera genom att klicka på länken i det mail som skickas när avtalet skapats. Det är möjligt att ange om det krävs inloggning med bankID eller inte för åtkomst till avtalet.

Return to Top