Integritetspolicy

Användarnas integritet och trygghet

Då vår tjänst bygger på att användarna känner förtroende för oss värnar vi mycket om användarnas integritet. Du kan känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss och använder vår tjänst. Vi lämnar inte ut användaruppgifter. Vi har endast valt samarbetspartners som kan stå för samma mått av säkerhet och trygghet som vad vi själva erbjuder.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i personuppgiftslagen (PUL). Användning av personuppgifter sker med Egreement-användarnas bästa i åtanke. Vill du läsa mer om behandlingen av personuppgifter finns utförligare information under Användarvillkor.

Return to Top