E-avtal för företag - spara tid med digital signering

E-avtal är en perfekt e-signerings tjänst för såväl stora som små företag.

Tjänsten är intuitiv, smidig och låter dig hantera avtal på ett överskådligt och effektivt sätt.

Telefon med landningssida i tjänsten

Smidigare

Smidigt att hantera - Pappersfritt. Problemfritt.

Kostnaden för att hantera ett pappersavtal ligger på runt 400 kronor per avtal. Och varje år hanterar företag och privatpersoner i Sverige miljontals avtal. Det tar lång tid, det är dyrt, och dessutom väldigt onödigt.

Enkelt. Skalbart. Effektivt.

Egreement Pro API är ett modernt REST-baserat API som gör det lätt att skapa enkla, flexibla och skalbara lösningar som möter dina behov och löser dina utmaningar.

Fokusera på det som är viktigt

Med e-avtal kortar du avtalsprocessen från flera dagar eller rentav veckor till bara några minuter. Det spelar ingen roll var i världen avtalsparterna befinner sig – ni kan snabbt och smidigt teckna avtal och direkt fokusera på affären.

E-avtal och Identifiering med BankID

Egreements lösningar för e-signering och identifiering är säkra, smidiga och en naturlig del av ett företags behov av digitalisering. Med fokus på kundupplevelse har vi levererat e-signering och identifiering av högsta kvalitet sedan 2006.

Dator med e-avtal

E-avtal API

Användarvänligt API med många funktioner. Enkelt att integrera i ert system och kraftfullt stöd för avancerade användarfall.


Alla signeringsmetoder ingår

Avancerade e-postnotifieringar

Webhooks för status på avtal

Läs mer
Dator med e-avtal

E-avtal Webbtjänst

Lättanvänd och väl utprovad tjänst med massor av funktionalitet. Valfria signeringsmetoder inklusive BankID ingår alltid.


Branding för bästa kundupplevelse

Följ status och händelser

Sökdrivet e-arkiv

Läs mer
Person som är uppkopplad till tjänsten

BankID Identifiering

Tillämpa tryggt arbetssätt med högsta säkerhetsnivå! Autentisera era motparter med BankID eller SMS med vårt API.


Branding ingår för bästa kundupplevelse

Stöd för Eget BankID certifikat

ID Now - App för autentisering av inringande samtal

Läs mer
Förstoringsglas som granskar ett e-avtal

Digitalisera Blanketter

Erbjud samma fina bemötande digitalt som i den fysiska världen! Datainhämtning via formulär av såväl enkel som komplex blankett.


Full branding ingår

Byggande, införande och drift av formulär

Möjlighet till systemintegration

Läs mer

Vad säger våra kunder?

Toyotas företagslogotyp

Integrerad e-signering ger snabbare avtalshantering för Toyota Financial Services

Cees de Groot

IT-Business Development Manager


Toyota Financial Services är Toyotas eget finansbolag. De hanterar leasing- och finansieringslösningar för privatpersoner, företag och kommuner vid inköp av nya och begagnade bilar. För att effektivisera hanteringen av sina finansieringsavtal har de integrerat Egreements e-signeringslösning i sitt affärssystem.

Stockholmshems företagslogotyp

Egreements e-signering till stor hjälp för Stockholmshem under Corona-pandemin

Allan Hansson

IT-chef


Samarbetet med Egreement påbörjades 2019 i samband med att ett nytt fastighetssystem implementerades. Ett samarbete som senare skulle visa sig vara till stor hjälp för att klara av utmaningarna med hemarbetande personal under Corona-pandemin.

VA SYDS företagslogotyp

”Vi är bara i början av vår digitaliseringsresa”

Anita Kafatzief,

Systemförvaltare


VA SYD befinner sig mitt i en digitaliseringsresa där det är hög prioritet att digitalisera sina processer. Som en del i detta sökte man i början av år 2019 en leverantör av e-signering som kunde hjälpa VA SYD med sina digitaliseringsbehov. Valet föll på Egreement eftersom lösningen kändes användarvänlig och enkel att jobba i.

ST1:s företagslogotyp

"Egreement hjälpte oss att göra avtalssignering till något enkelt och positivt för våra kunder"

Cissi Janssen

Kundservicechef


Allt hårdare konkurrens och större krav på snabb och effektiva lösningar gjorde att St1 behövde se sig om efter en modern lösning för e-signering. För att tillmötesgå kundernas behov och ge dem ett effektivt bemötande kunde de inte längre använda sig av pappersavtal, som innebar både längre ledtider och en krångligare administration.


Stångåstadens företagslogotyp
Bigbanks företagslogotyp

Partners

Vår affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar som effektiviserar avtalsprocessen. I många branscher kan man nå samordningsvinster om flera leverantörer väljer samma avtalstjänst. Därför har vi ett nära samarbete med partners.

Är du som leverantör av lösningar för CRM, ERP eller e-handelsplattformar intresserad av att kunna hjälpa dina kunder med effektiv avtalshantering? Ser du som branschorganisation, systemintegratör eller förmedlingssajt en möjlighet i att erbjuda dina medlemmar eller kunder denna tjänst?

Prata med oss, så hittar vi en gemensam lösning som fungerar just för dig.

Tidvis företagslogotyp

Verksamhetssystemet Tidvis integrerar Egreement för e-signering i assistansbranschen

Mattias Lind

VD


Egreement, ett av Sveriges ledande företag inom digitalisering av avtalsprocesser har ingått ett partnerskap med Tidvis Sverige AB. Samarbetet görs med bakgrund av det ökade kravet från kunder att som systemleverantör kunna leverera processer för att eliminera administrativa och manuella steg i det dagliga arbetet.

Unit4:s företagslogotyp

“Egreement var den integrationspartner vi behövde”

Johan Söderberg

Nordic Director


Med årliga intäkter på 500 miljoner euro och över 4.000 anställda runt om i världen levererar Unit4 ERP-system, branschfokuserade och bäst-i-klassen lösningar till tusentals kunder. Unit4 behövde en partner för att hjälpa deras fastighetskunder med internationella avtalslösningar.


Tieto företagslogotyp
Fast2 företagslogotyp

Enkelt. Skalbart. Effektivt.

Egreement Pro API är ett modernt REST-baserat API som gör det lätt att skapa enkla, flexibla och skalbara lösningar som möter dina behov och löser dina utmaningar.

API dokumentation
{ "title": "Hyresavtal", "expireOn": "20190417T220000Z", "parties": [ { "type": "PRIVATE", "firstName": "Hans", "lastName": "Hyresgäst", "email": "hans.hyresgäst@dinwebbplats.com", "signingConfigurations": [ { "type": "EID", "country": "SE" } ] } ], "attachments": [ { "name": "Avtal.pdf", "type": "BASE64", "data": "JVBERi0xLjEKJcKlwrHDqwoKMSAwIG9iagogIDw8IC9UeXBlIC9DYXRhbG9nCiAgICAgL1BhZ2VzIDIgMCBSCiAgPj4KZW5kb2JqCgoyIDAgb2JqCiAgPDwgL1R5cGUgL1BhZ2VzCiAgICAgL0tpZHMgWzMgMCBSXQogICAgIC9Db3VudCAxCiAgICAgL01lZGlhQm94IFswIDAgMzAwIDE0NF0KICA+PgplbmRvYmoKCjMgMCBvYmoKICA8PCAgL1R5cGUgL1BhZ2UKICAgICAgL1BhcmVudCAyIDAgUgogICAgICAvUmVzb3VyY2VzCiAgICAgICA8PCAvRm9udAogICAgICAgICAgIDw8IC9GMQogICAgICAgICAgICAgICA8PCAvVHlwZSAvRm9udAogICAgICAgICAgICAgICAgICAvU3VidHlwZSAvVHlwZTEKICAgICAgICAgICAgICAgICAgL0Jhc2VGb250IC9UaW1lcy1Sb21hbgogICAgICAgICAgICAgICA+PgogICAgICAgICAgID4+CiAgICAgICA+PgogICAgICAvQ29udGVudHMgNCAwIFIKICA+PgplbmRvYmoKCjQgMCBvYmoKICA8PCAvTGVuZ3RoIDU1ID4+CnN0cmVhbQogIEJUCiAgICAvRjEgMTggVGYKICAgIDAgMCBUZAogICAgKEhlbGxvIFdvcmxkKSBUagogIEVUCmVuZHN0cmVhbQplbmRvYmoKCnhyZWYKMCA1CjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZiAKMDAwMDAwMDAxOCAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAwMDc3IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDAxNzggMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMDQ1NyAwMDAwMCBuIAp0cmFpbGVyCiAgPDwgIC9Sb290IDEgMCBSCiAgICAgIC9TaXplIDUKICA+PgpzdGFydHhyZWYKNTY1CiUlRU9GCg==" } ] }