< Elektronisk signering

Hvorfor skal jeg bruge mit private MitID for at underskrive aftaler for virksomheden?

En aftale skal altid underskrives af en person, også når vedkommende agerer på vegne af en virksomhed. Når man benytter en elektronisk signeringsløsning, gælder de samme regler som ved traditionel signering på papir: Hver aftalepart benytter sin personlige underskrift både privat og som repræsentant for virksomheden.

Relaterede spørgsmål