Forsegling

Indgåede aftaler kan forsegles for at garantere, at der efter indgåelse af aftalen ikke kan foretages ændringer, uden at det bliver opdaget.