Garanteret serviceniveau

Vi garanterer en forudbestemt svartid for de supportsager, vi modtager. Fordelen ved et garanteret serviceniveau er, at alle parter kender præmisserne, og at der udløses sanktioner, hvis det aftalte serviceniveau ikke overholdes.