Signatur med MitID

Aftaler, der underskrives elektronisk i Egreements tjeneste med e-ID (MitID), er juridisk bindende i henhold til Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) nr. 910/2014, eftersom de opfylder kravene i Artikel 26 vedrørende avancerede elektroniske underskrifter. Man signerer altid med sin personlige e-legitimation, uanset om man gør det som repræsentant for en virksomhed eller som privatperson. Billede af MitID