Pamindelsesdato

I tjenesten kan du selv tilpasse datoen for, hvornår der skal sendes en rykker til parter, der ikke har signeret endnu. Hvis du ikke ændrer rykkerdatoen, sendes rykkeren dagen inden forfaldsdato. Selvfølgelig kan du som opretter af en aftale altid selv gå ind og sende flere rykkere.