Tags

Tags hjælper dig med at mærke dine aftaler på en struktureret måde. Det kan være en fordel, hvis man for eksempel vil mærke en vis type område eller projekt med en tag.