< Sikkerhed og integritet

Er aftalen virkelig juridisk bindende?

Aftaler, der underskrives elektronisk i Egreements tjeneste med e-ID (NemID, MitID) er juridisk bindende i henhold til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014, eftersom de i givet fald opfylder kravene i Artikel 26 vedrørende avancerede elektroniske underskrifter.

En avanceret elektronisk underskrift skal opfylde følgende krav:

Den skal være unikt knyttet til underskriveren.

Underskriveren skal kunne identificeres ved hjælp af underskriften.

Den skal være skabt på baggrund af oplysninger for oprettelse af elektroniske underskrifter, som underskriveren med en høj grad af pålidelighed kan anvende ved helt egen kontrol.

Den skal være knyttet til de oplysninger, som den anvendes til at underskrive, på en sådan måde, at alle efterfølgende ændringer af oplysninger kan opdages.

Relaterede spørgsmål