ST1 company logotype

St1

"Egreement gjorde signering av kontrakter til en enkel, positiv og god opplevelse for våre kunder"

Cissi Janssen
Sjef for kundeservice

Utfordringen:
Stadig hardere konkurranse og større krav til raske og effektive løsninger gjorde at St1 måtte se seg om etter en moderne løsning for e-signering. For å imøtekomme kundenes behov måtte bruken av papiravtaler opphøre. Dette for å redusere leveringstid og forenkle administrasjonen.

Løsningen:
Etter å ha undersøkt hvilke tjenester som var tilgjengelige på markedet, falt valget på Egreements løsning for e-signering. St1 valgte å fullintegrere e-signeringsløsningen i sitt eget forretningssystem. Det tok bare tre uker fra avtalen med Egreement var på plass til tjenesten ble introdusert for det første kortet - St1 Privat - slik at kundene kunne fylle ut søknader på nettstedet og e-signere der og da.

Resultatet:
Med Egreement sin automatiserte tjeneste, og bruk av BankID, har man klart å halvere behandlingstiden for en kontosøknad. Sikkerheten i prosessen har økt og kundene kan begynne å bruke kortene sine mye raskere enn tidligere. Over 70% av alle kundene velger nå å gjøre søknaden, enten de er private eller bedrifter, gjennom løsningen fra Egreement.
«Kort» sagt, det er en rask og smertefri prosess å få kort hos St1. Vi er veldig fornøyde!

For å effektivisere administrasjonen, og med et klart fokus på å gjøre det lettere for kundene, ønsket Cissi Janssen, kundeservicesjef i St1 Sweden, å finne en moderne og fleksibel løsning for e-signering. Svaret fant hun hos Egreement.

– Vi vil være annerledes, sier Cissi Janssen. Vi ønsker å utfordre gamle sannheter og gjøre ting på nye måter. Dette med et mål om å forbedre vår egen virksomhet og ikke minst gjøre det lettere for kundene våre. Egreement hjalp oss med å gjøre kontraktsignering til noe enkelt og positivt.

St1 er et moderne energiselskap med miljøfokus, korte beslutningsveier og hvor et ønske om å finne nye, effektive løsninger er en rød tråd gjennom hele selskapet. Cissi Janssen er klar på at rask og god service til kundene er en selvfølge. Det blir stadig viktigere i deres konkurransesituasjon å kunne tilby raske og effektive løsninger for å møte kundenes behov og gi dem en effektiv og positiv opplevelse.

Denne tilnærmingen fikk St1 til å lete etter en måte å bedre kundenes prosess ved kortsøknader. Etter å ha evaluert tilgjengelige løsninger falt valget til slutt på Egreement som de valgte å fullintegrere med sine egne forretningssystemer. Med Egreement sine automatiserte tjenester, og bruk av BankID, har de klart å halvere behandlingstiden for en søknad, mens sikkerheten i prosessen har økt og kundene kan begynne å bruke kortene sine mye raskere.

"Utrolig smidig integreringsprosess"

– Å motivere til en business case for en løsning som dette er ikke vanskelig, sier Cissi Janssen. Vi opplevde at innvesteringen hadde gått i pluss etter bare tre måneder. Dette fordi både generell administrasjon og feil i søknadshåndteringen ble redusert, samtidig som kundene kan begynne å handle raskere. Selve integrasjonen gikk veldig fort. Prosessen fra Egreement var utrolig enkel og smidig. Vi mottok en god og innholdsrik presentasjon og forstod umiddelbart at dette var det vi lette etter. Det tok kun tre uker fra avtalen med Egreement var signert til vi introduserte tjenesten for det første kortet - St1 Privat - slik at kundene kan fylle ut søknader på nettstedet vårt og e-signere direkte.

Det neste trinnet var å innføre det samme systemet for kortet euroShell til bedriftskunder. Her sjekkes det automatisk at det er en person med signaturrett som e-signerer, noe som betyr at sikkerheten økes for alle parter. Hele søknaden og godkjenningsprosessen er i dag automatisert. Det er kun der hvor systemet slår alarm om at noe ikke stemmer med en søknad at en manuell kontroll utføres av vår kredittavdeling.

The next step was to introduce the same system for the euroShell card. Automatic verification means the company signatory e-signs, and that increases security for all. Now, the entire application and approval process is automated. The credit department will only run manual checks if the system raises an alarm that something is wrong with an application.

"Egreement ønsker å finne nye og smarte løsninger"

– Vi er veldig fornøyd med at vi valgte å jobbe med Egreement. Jeg liker at de alltid er åpne for nye ideer og ønsker å finne nye, smarte løsninger for oss - det passer med St1s profil, sier Janssen. Når vi har en idé, sier Egreement aldri nei. De sjekker muligheter og gir raske tilbakemeldinger. I tillegg er de hyggelige og hjelpsomme, stiller opp når vi har et behov og hjelper St1 med videreutvikling. De er ganske enkelt lette å ha med å gjøre!

Cissi Janssen sier hun kun ser fordeler med e-signering:
– Det blir faktisk lettere å få nye kunder når de har muligheten til å fullføre søknaden når de selv har tid og anledning. Så fort tjenesten var tilgjengelig for St1 Privat på nettside vår begynte kundene å e-signere helt av seg selv. Dette uten at vi hadde utført noen form for markedsføring. I dag velger over 70% av alle kundene våre å gjøre søknaden, enten det er privat eller bedrift, gjennom løsningen til Egreement. «Kort» sagt, det er nå en rask og smertefri prosess å få kort hos St1. Vi er veldig fornøyde!

Obs: St1-gruppen eier de ubemannede St1-stasjonene og de bemannede Shell-stasjonene. Varemerket Shell brukes under varemerkelisens.