E-avtale – API

Egreements API er et kraftig verktøy for organisasjoner som ønsker å effektivisere ved å digitalisere kontraktsprosessen. Det gir store muligheter til å forenkle arbeidet for kundene, effektivisere hverdagen for ansatte og ikke minst forbedre datakvaliteten.

Egreement API - bygget for alle behov

Vårt API er bygget for å kunne vokse med dine behov. Du kan skreddersy din e-signering og dine e-avtaler direkte fra ditt eksisterende system samt koble deg til ferdige integrasjoner med spesifikke systemer. Vi tilbyr en enkel abonnementsmodell, helt uten skjulte avgifter.

Enkel og smidig implementering

Egreements API er enkelt å integrere. Nettopp på grunn av alle funksjonene har vi gjort en ekstra innsats for å sikre nettopp dette. Vi har en tydelig dokumentasjon med eksempler, testmiljø og integrasjonsstøtte. Det kan ikke bli enklere.

Støtte for komplekse datastrømmer

Vi har mange kunder med komplekse datastrømmer og vi vet at vårt API lever opp til forventningene. Uansett om behovet er en enklere form for e-signering, eller mer kompleks prosesser, gjør vårt API garantert det du trenger.

Funksjoner som virkelig gjør nytte

Vårt API er fullpakket med funksjoner. Du velger å bruke det som passer dine forretningsprosesser. I tillegg legger vi stadig til nye funksjoner. Vi vet at våre kunders virksomheter er i stadig utvikling. Vårt API er dynamisk og endres hele tiden i takt med krav og ønsker fra markedet.

Se alle funksjoner

Enkel. Skalerbar. Effektiv.

Egreement Pro API er en moderne REST-basert API som gjør det enkelt å lage fleksible og skalerbare løsninger som møter dine behov og løser dine utfordringer.

API dokumentasjon
{ "title": "Rental agreement", "expireOn": "20190417T220000Z", "parties": [ { "type": "PRIVATE", "firstName": "Hans", "lastName": "Tenant", "email": "hans.Tenant@dinwebbplats.com", "signingConfigurations": [ { "type": "EID", "country": "EN" } ] } ], "attachments": [ { "name": "Contract.pdf", "type": "BASE64", "data": "JVBERi0xLjEKJcKlwrHDqwoKMSAwIG9iagogIDw8IC9UeXBlIC9DYXRhbG9nCiAgICAgL1BhZ2VzIDIgMCBSCiAgPj4KZW5kb2JqCgoyIDAgb2JqCiAgPDwgL1R5cGUgL1BhZ2VzCiAgICAgL0tpZHMgWzMgMCBSXQogICAgIC9Db3VudCAxCiAgICAgL01lZGlhQm94IFswIDAgMzAwIDE0NF0KICA+PgplbmRvYmoKCjMgMCBvYmoKICA8PCAgL1R5cGUgL1BhZ2UKICAgICAgL1BhcmVudCAyIDAgUgogICAgICAvUmVzb3VyY2VzCiAgICAgICA8PCAvRm9udAogICAgICAgICAgIDw8IC9GMQogICAgICAgICAgICAgICA8PCAvVHlwZSAvRm9udAogICAgICAgICAgICAgICAgICAvU3VidHlwZSAvVHlwZTEKICAgICAgICAgICAgICAgICAgL0Jhc2VGb250IC9UaW1lcy1Sb21hbgogICAgICAgICAgICAgICA+PgogICAgICAgICAgID4+CiAgICAgICA+PgogICAgICAvQ29udGVudHMgNCAwIFIKICA+PgplbmRvYmoKCjQgMCBvYmoKICA8PCAvTGVuZ3RoIDU1ID4+CnN0cmVhbQogIEJUCiAgICAvRjEgMTggVGYKICAgIDAgMCBUZAogICAgKEhlbGxvIFdvcmxkKSBUagogIEVUCmVuZHN0cmVhbQplbmRvYmoKCnhyZWYKMCA1CjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZiAKMDAwMDAwMDAxOCAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAwMDc3IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDAxNzggMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMDQ1NyAwMDAwMCBuIAp0cmFpbGVyCiAgPDwgIC9Sb290IDEgMCBSCiAgICAgIC9TaXplIDUKICA+PgpzdGFydHhyZWYKNTY1CiUlRU9GCg==" } ] }

Toytas company logotype

"– Det er veldig inspirerende å jobbe sammen med Egreement, sier Cees. De er alltid på tå hev og lydhøre for våre behov når det kommer til utvikling og tar en proaktiv rolle i prosjektene vi har. Egreement er en langsiktig partner som jeg virkelig kan anbefale!"

Cees de Groot

IT Business Development Manager

Flere kundecase

Du kan forenkle og digitaliser e-kontraktene dine

Vi tror på forenkling og digitalisering. Dette gir deg 100 % kontroll over viktige dokumenter i virksomheten din. Vi bidrar hele veien fra start til mål. Løsningen er åpen, skalerbar og fleksibel. Alt for at du skal kunne lage nye funksjoner og utvikle løsningen basert på egne behov.