Unit4:s företagslogotyp

Unit4

Unit4 er en ledende leverandør av forretningssystemer med årlige inntekter
på rundt 500 millioner euro og over 4000 ansatte over hele verden. Unit4
trengte en partner for å hjelpe sine eiendomskunder med internasjonale
kontraktsløsninger.

Etter en gjennomgang av markedet og de ulike aktørene som var tilgjengelige,
valgte Unit4 å inngå et samarbeid med Egreement. Samarbeidet innebærer at
Unit4 integrerer Egreements løsning for e-signering i sitt eget
eiendomsforvaltningssystem Property Management. Dette medfører at de nå kan
tilby løsninger av høy kvalitet for på den måten å skape merverdi for sine
kunder.

“Tilgjengelig for alle våre kunder”

Utfordringen:

Med årlige inntekter på 500 millioner euro og over 4000 ansatte over hele
verden leverer Unit4 ERP-systemer som er bransjefokuserte og klassens beste
løsninger til tusenvis av kunder. Unit4 trengte en partner for å hjelpe sine
eiendomskunder med internasjonale avtaleløsninger.

Løsningen:

Unit4 har valgt å gjøre en integrasjon med Egreement Connect. Valget gjør at
de kan bygge inn Egreement sin signeringstjeneste i sitt eget eiendomssystem.
Løsningen vil da være tilgjengelig for alle kunder av Unit4 sitt
eiendomssystem.

Resultatet:

Unit4 gjør dette grepet for ytterligere å styrke sin posisjon i
eiendomsmarkedet. De anser dette som nok et eksempel på hvordan Unit4 tenker
fremover og implementerer løsninger for en smart digital transformasjon.

– Vi valgte å bli integrasjonspartner hos Egreement da deres Connect-tjeneste
gjorde det mulig for dem å bygge inn signeringstjenesten sin i vårt
eiendomssystem, sier Johan Söderberg, Nordic Director Local Products i Unit4.
På denne måten ble løsningen tilgjengelig for alle våre kunder som bruker
Property Management.

I dette tilfellet innebar det muligheten for kunden, i eget forretningssystem,
å kunne opprette, signere og administrere sine avtaler. Til tross for
utfordringene og kompleksiteten med å levere en fleksibel integreringsløsning,
ble partnerskapet svært vellykket:

– E-signeringsløsningen styrker vår posisjon ytterligere i eiendomsmarkedet og
vi ser dette som nok et eksempel på hvordan Unit4 utvikler løsninger for en
smart digital transformasjon, sier Johan Söderberg.

Høy teknisk kompetanse

Da Unit4 skulle lansere sin nyeste versjon av forretningssystemet i Norge var
det en åpenbar beslutning, og en stor fordel, at Egreement kunne tilby
muligheten til å vokse internasjonalt.

– Integreringen gikk knirkefritt også her. Dette takket være den tekniske
kompetansen hos, og det fine samarbeidet med, Egreement. Egreement kunne tilby
lokal e-legitimasjon, og språkstøtte, noe som hjalp oss i Unit4 til å kunne
tilby moderne systemstøtte i et nytt geografisk marked, avslutter Johan
Söderberg.