2022-02-10

Egreement styrker tilbudet som en del av House of Control

Norske House of Control Group har kjøpt Egreement AB i Sverige. Oppkjøpet styrker House of Controls SaaS-tilbud betydelig innen digital signatur og avtalehåndtering. Egreement får større markedsadgang i Norden og tilgang til et sterkere utviklermiljø, som kundene vil merke i form av bedre og flere produkter.

Egreement AB har mer enn 300 kunder og 2.000 brukere på tvers av alle typer bransjer, hovedsakelig i Sverige. Som en del av House of Control vil Egreement styrke sine egne produkter, ved å få tilgang til et større utviklermiljø og en større base av kunder.

Samtidig vil Egreements løsninger innen digital signatur og bekreftelser bidra til at House of Control realiserer sin produktstrategi og ambisjoner for vekst. Oppkjøpet utfyller House of Controls eksisterende løsninger for blant annet avtalehåndtering, attestasjoner, innkjøp og leverandørkommunikasjon.

«Digitaliseringen av selskapets finansfunksjoner akselererer, og House of Control har som mål å ha et komplett økosystem av løsninger for CFO og finansavdelingen. Ved å utvide produktspekteret vårt med løsningene til Egreement, vil det forenkle arbeidsflyten for digital signering og avtalegenerering for våre kunder,» sier administrerende direktør Lasse Sten i House of Control.

«Vi ser et stort potensial for løsningene våre i både private og offentlige selskaper. Når vi får tilgang til House of Controls unike maskineri for salg og kommersiell utvikling, setter det oss i stand til å realisere våre internasjonale vekstambisjoner raskere enn ved å stå alene. Vi gleder oss veldig til å utnytte denne muligheten,» sier administrerende direktør Patrick Wilkinson i Egreement AB.

Om House of Control:

House of Control utvikler SaaS-løsninger (Software as a Service). Dette er digitale verktøy som finansdirektøren enkelt kan bruke for å forbedre prestasjonene til økonomiavdelingen og – utover det – hele selskapet. Finansdirektørens verktøysett bidrar til minst fire viktige oppgaver: Å kutte kostnader, spare tid, redusere risiko og forbedrer compliance – alle viktige bestanddeler i en bedre fungerende finansavdeling. Private og offentlige virksomheter bruker programvaren til å administrere kontrakter og eiendeler, overholde IFRS 16-kravene, budsjettere, kommunisere med leverandører og organisere innkjøp. House of Controls sterke omsetningsvekst støttes av en unik salgsstyrke, og omtrent 95 prosent av salget er årlig gjentagende inntekter. House of Control Group har årlig gjentagende inntekter på over 200 millioner norske kroner.