Avtaleparter

En avtale må alltid ha minst en kontraherende part. I løsningen kan du selvfølgelig velge om du som lager avtalen skal være en del av den eller ikke.